NOTARIBÜROO

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kes täidab talle riigi poolt seadusega antud avalikku funktsiooni: ta tõestab õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teeb muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid. Notar on ametitoimingute tegemisel sõltumatu. Notar ei ole riigiametnik ega ettevõtja. Ta on vaba elukutse esindaja, kes peab notariametit oma nimel ja oma vastutusel. Notar nimetatakse ametisse eluks ajaks.
Tartus tegutseb hetkel 11 notarit. 25.augustil 2008 a. alustas Tartu kesklinnas, Turu tn 2 asuva ärikeskuse Tasku kuuendal korrusel tööd Tartu notarite Kairi Aarik, Edgar Grünberg, Andres Ott ja Andrus Ruul ühine notaribüroo. Alates 2010.a on  ühine notaribüroo avatud kolmapäeviti ka Elvas Kesk tn 32.
Olgugi et büroo on notaritel ühine, tegutseb igaüks neist ametitoimingute tegemisel oma nimel ja vastutusel. Iga klient saab valida, millise notari poole ta büroos pöördub. Selleks tuleb avaldada soovi teda vastuvõtvale teenindajale.