vapp 500

Notarid

Meie büroo usaldusväärsus ja teenuste kvaliteet põhineb notarite pikaajalisel kogemusel ja professionaalsusel.

Infoks

Kes on notar?

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande.

Notar on füüsiline isik, kes täidab talle riigi poolt seadusega antud avalikku funktsiooni.

 

Notar ei ole riigiametnik ega ettevõtja. Ta on vaba elukutse esindaja, kes peab notariametit oma nimel ja vastutusel. Notar nimetatakse ametisse eluaegselt.

Notaribüroo teenused
  • Kinnisvaratehingud
  • Äriühingutega seotud tehingud
  • Pärimisõiguslikud toimingud
  • Perekonnaõiguslikud toimingud
  • Volikirjad ja allkirja kinnitamine
  • Apostillimine
  • Juriidilised konsultatsioonid

Asukoht

Tartu

Kontakt